ARMADURA MARCHA HITACHI NISSAN TSURU MAGNETO 92-00 61-8114 CODIGO 04403