MODULO ENCENDIDO CHRYSLER MAZDA MITSUBISHI M806 LX117 CODIGO 0944400