MODULO ENCENDIDO NISSAN HITACHI TSURU II 87/98 3PIN HM561 CODIGO 40066