REGULADOR ALTERNADOR MITSUBISHI MITSUBISHI  MAZDA    IM216          CODIGO 31306

REGULADOR ALTERNADOR MITSUBISHI MITSUBISHI MAZDA IM216 CODIGO 31306